Zorgpad Chronische nierinsufficiëntie

Inclusiecriteria zorgtraject CNI

Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van het zorgtrajaect moet de patiënt aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een berekende GFR van <45ml/min/1,73m²* volgens de vereenvoudigde MDRD-formule
  EN/OF een proteïnurie > 1g per dag*
 • ouder zijn dan 18 jaar
 • niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • in staat zijn tot ambulante follow-up

* een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

Voordelen voor de huisarts 

 • U kan de patiënten die deelnemen aan een zorgtraject beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren.
 • U kan beter samenwerken met uw patiënt en zijn omgeving.
 • Als beheerder van het GMD versterkt u uw centrale positie in het zorgproces
 • Voor elke patiënt die bij u een zorgtrajectcontract sluit, ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium van € 80,00.
 • U kan vlotter samenwerken met de nefroloog en andere zorgverleners.
   

Voordelen  voor de patiënt

 • Volledige terugbetaling van consult bij huisarts en nefroloog bij wie het zorgtrajectcontract werd afgesloten
 • Alle nodige informatie om de ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een persoonlijk zorgplan
 • De garantie dat de huisarts en specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van de ziekte, op maat van de specifieke situatie van de patiënt
 • Een forfaitaire tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter op voorschrift van de huisarts. Deze bloeddrukmeter kan verkregen worden bij de apotheek.