Zorgpad diabetes

Het zorgtraject diabetes is er voor een specifieke groep van diabetespatiënten. Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van het zorgtraject dient de patiënt aan de inclusiecriteria te voldoen.

Inclusiecriteria zorgtraject Diabetes Mellitus

• Onvoldoende controle bij maximale OAD (HbA1c > 7,5%), waarbij insulinebehandeling OF behandeling met incretinemimetica overwogen wordt  
OF
• 1 of 2 insuline-injecties per dag
OF
• incretinememetica.

 

Een patiënt kan geen zorgtraject aangaan indien er een zwangerschap(-wens) is , het over type 1 DM gaat, de patiënt niet op raadpleging kan gaan.

Als huisarts kan u hier terecht voor het stappenplan diabetes.

Voordelen voor de huisarts

 • U kan de patiënt die aansluit bij het zorgtraject beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg verbeteren.
 • U ontvangt een jaarlijks forfaitair honorarium van 80,00 euro per patiënt die bij u een zorgtraject afsluit.
 • Een vlottere samenwerking met de specialist en andere zorgverleners verbonden aan de diabeteszorg.
 • Als beheerder van het GMD versterkt u uw centrale positie in het zorgproces.
   

Voordelen voor de patiënt

 • De raadplegingen bij de huisarts en endocrinoloog worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds tijdens de duur van het zorgtraject.
 • Volledig terugbetaalde diabeteseducaties bij een erkende diabeteseducator.
 • Volledige terugbetaling van zelfzorgmateriaal.
 • Gedeeltelijke terugbetaling van consultaties bij een diëtist en podoloog.
 • Betere opvolging van de diabetes.
   

Diabeteseducatie bij het zorgtraject

Diabeteseducatie wordt gegeven door diabeteseducatoren. Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesisten die de bijkomende opleiding postgraduaat diabeteseducator gevolgd hebben.

De educatie wordt volledig terugbetaald. De huisarts kan diabeteseducatie voorschrijven via een diabeteseducator in de eerste lijn of via een conventiecentrum (tweede lijn).

Diabeteseducatie is verplicht in de volgende 3 situaties:

 • bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: minimum 2 ½ uur
 • bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline: minimum 1 uur
 • bij onvoldoende metabole controle (HbA1c >7,5%): minimum 1 uur
 • bij hernieuwing bloedglucosemeter: minimum ½ uur