Wat is een zorgpad?

De zorgtrajecten

De laatste jaren is het aantal mensen met een chronische ziekte sterk gestegen. Om een kwaliteitsvolle behandeling van een chronische ziekte te kunnen verwezenlijken, is een pro-actieve aanpak van belang. Dit houdt in dat patiënten op een georganiseerde en gestructureerde manier opgevolgd worden door een multidisciplinair team van samenwerkende zorgverleners, die samen met de patiënt de ziekte zo goed als mogelijk onder controle proberen te houden. Om deze specifieke aanpak te realiseren, werden de zorgtrajecten ontwikkeld.

Een zorgtraject coördineert en organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject start na het ondertekenen van een zorgtrajectcontract door 3 partijen, namelijk de patiënt, zijn huisarts en zijn specialist. Door middel van een zorgtraject wordt er gestreefd naar een optimale samenwerking tussen deze 3 partijen.
Daarnaast is het mogelijk dat de patiënt ook nog door andere zorgverleners ondersteund wordt, zoals een diëtiste, educator of podoloog. Dit multidisciplinair team heeft tot doel om de patiënt een zo optimale mogelijke zorg te verlenen.
Momenteel bestaan er twee zorgtrajecten, namelijk: het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie en het zorgtraject diabetes mellitus.

Hier kan u meer informatie vinden over het zorgtraject diabetes mellitus type 2

Hier kan u meer informatie vinden over het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Indien u vragen heeft of meer informatie wil over de zorgtrajecten, kan u steeds terecht bij de zorgtrajectpromotoren (zie 'Contact').
U kan steeds een kijkje nemen op de FAQ pagina voor een antwoord te krijgen op de veelgestelde vragen.

Meer informatie kan u eveneens terugvinden op de website van de zorgtrajecten