Wat is een globaal medisch dossier, wat zijn ...

afbeelding van siteadmin

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft, hangt af van de categorie waartoe deze persoon behoort (jonger dan 10 jaar/ tussen 10 en 75 jaar/ ouder dan 75 jaar/ chronisch zieke/ palliatief patiënt).

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag (27,50 EUR op 1/1/2009) aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dat bedrag volledig terug.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment