Wanneer kan ik opvolgeducatie en extra educat...

afbeelding van siteadmin

U kunt opvolgeducatie en extra educatie bij problemen voorschrijven vanaf het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin uw patiënt zijn eerste educatiesessie kreeg.

Elke eerste educatiesessie komt hier in aanmerking, ongeacht of uw patiënt deze educatiesessie via de diabetesconventie, de referentie-thuisverpleegkundige of het zorgtraject gekregen heeft.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment