Wanneer kan een patiënt opvolgeducatie en ex...

afbeelding van siteadmin

Een patiënt kan opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen vanaf het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin hij zijn eerste educatiesessie kreeg. Elke educatiesessie komt hiervoor in aanmerking, ongeacht of de patiënt deze via de diabetesconventie, de referentie-thuisverpleegkundige of het zorgtraject gekregen heeft.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment