Waartoe verbind ik me als ik een zorgtraject ...

afbeelding van siteadmin

Door het zorgtrajectcontract te ondertekenen, verbindt u zich tot
• een overleg met uw patiënt en uw collega (huisarts of specialist) die het contract mee ondertekent
• een samenwerking met andere zorgverleners.

Het beoogde doel is de behandeling en de opvolging van uw patiënt zo goed mogelijk te organiseren.
De huisarts stuurt een kopie van het door alle partijen ondertekende contract aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment