Stappenplan Diabetes

Hieronder wordt het stappenplan van het voortraject Diabetes Mellitus en het zogtraject Diabetes Mellitus weergegeven. Alle stappen die moeten worden doorlopen van opstart tot opvolging zijn hier terug te vinden, alsook de benodigde documenten.
Wanneer een patiënt, die een voortraject diabetes heeft, na een tijd voldoet aan de inclusiecriteria van het zorgtraject diabetes mellitus, is de patiënt verplicht om over te stappen naar het zorgtraject diabetes mellitus.

Voorwaarden behoud zorgtraject

  • Minstens 2 consultaties/ jaar bij de huisarts
  • Minstens 1 consultatie/ jaar bij de endocrinoloog
  • De patiënt moet in staat zijn tot ambulante follow-up en tot zelfzorg bij het afsluiten van het contract.

 

! Vanaf de diagnose van diabetes dient de patiënt een aangepast rijbewijs aan te vragen (binnen 4 dagen na diagnose)

Diagnose DM type2

Voorkeur: nuchter veneus bloedplasma

Nuchtere glycemie
≥ 126 mg/dl*

Niet nuchtere glycemie
≥200 mg/dl*

(*Bevestigd met 2de meting)

Voorwaarden Inclusie

Inclusiecreteria Zorgtraject:

• 1 of 2 insuline-injecties per dag
OF incretinememetica injecties
OF onvoldoende controle bij maximale OAD waarbij insuline/incretinemimetica behandeling overwogen wordt (HbA1c > 7,5%).

• Patiënt heeft GMD (aanmaken binnen het jaar na start ZT).

EXCLUSIE:

• Diabetes Mellitus type 1
• Zwanger of zwangerschapswens
• >2 insuline-injecties/dag