Privacy Policy

Deze website www.lmnnoorderkempen.be staat onder beheer van LMN Noorderkempen, met als verantwoordelijke VZW’s: Huisartsenkring Essen- Nieuwmoer , Huisartsenkring Kalmthout en Huisartsenkring Brasschaat.
De informatie op deze website is bestemd voor iedereen, de afgeschermde informatie is enkel zichtbaar voor specifieke doelgroepen van zorgverleners en vereisen een login.

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door LMN Noorderkempen.
LMN Noorderkempen eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van  persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

We zijn begaan met uw online privacy en weten dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

Door de registratie verleent u het recht aan LMN Noorderkempen om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:
• Vermelding op de sociale kaart
• Uitnodiging voor activiteiten of gerichte enquêtes
• Evalueren van het gebruik en effectiviteit van de website
• Informatie verstrekken over de werking van het LMN of andere instanties en partners.

De beschikbare (e-mail)- adressen en telefoonnummers zullen niet doorgegeven worden aan derden zonder toestemming van de eigenaar. De eigenaar heeft bovendien steeds het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. U beschikt over een recht van toegang via een login voor verbeteringen aan te brengen in uw persoonsgegevens. Gelieve contact op te nemen indien u hier niet in slaagt.
 

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze site wordt door LMN Noorderkempen met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Voor bepaalde informatie zijn we afhankelijk van derden. Er bestaat steeds een mogelijkheid dat deze gegevens niet accuraat zijn. Wij wijzen daarom elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Gelieve contact om te nemen via het contactformulier indien u onvolledige of onjuiste gegevens opmerkt. Op die manier kunnen wij onmiddellijk overgaan tot aanpassen of verwijderen van de inhoud.

Sponsering
De website is opgezet zonder sponsoring of advertenties. Op deze manier blijft de redactionele vrijheid gevrijwaard.

Copyright
Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. De informatie op deze website mag niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mag in geen geval gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij LMN Noorderkempen. Dit is mogelijk via het contactformulier

LMN Noorderkempen is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.