Wijzigingen diabetesconventie

De indeling van de verschillende groepen in de diabetesconventie is ook gewijzigd. Vanaf 1 juli 2016 spreekt met van groep A, B en C i.p.v. de voormalige groep 1,2 en 3.

Groep A: Type 1 diabetespatiënten.
Ze hebben de keuze tussen de vingerprikmethode en/of sensormethode.
Ze ebben recht op volledige terugbetaling van sensoren of glycemie strips (bij vingerprikmethode:140strips/maand of 25 strips/maand + sensors bij sensormethode)

Groep B: Diabetes me complexe injectietherapie (3 injecties/dag of 2 insuline injectie/dag en incretinemimetica)
Hebben recht op terugbetaling van 120 strips bij klassieke vingerprikmethode of gedeeltelijke terugbetaling bij de sensormethode

Groep C: Tijdelijke conventie (max. 6 maanden) (bv bij kanker, ontregeling door cortisonebehandeling,..)
Hebben recht op 25 strips of gedeeltelijke terugbetaling bij de sensormethode

De vroegere groep 3B in de conventie verdwijnt, die zorg verschruift grotendeels naar de eerste lijn.

Het afsluiten van een GMD bij de huisarts is een verplichting om tot de conventie te behoren
 

Recente nieuwsberichten