Verplicht aangepast rijbewijs bij diabetes

Wettelijk gezien dient dit rijbewijs binnen de 4 dagen na de diagnose worden aangevraagd.
Voor het aanvragen van een aangepast rijbewijs dient er een rijgeschiktheidsattest te worden ingevuld. Het invullen hiervan dient te gebeuren door de huisarts, endocrinoloog of arbeidsgeneesheer, afhankelijk van de situatie.

Voor privé-rijbewijs: groep 1 – rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G
Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (uitgezonderd 3 of meer insulineinspuitingen of insulinepomp): via huisarts.
Bij behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: via endocrinoloog.
Bij persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog.
Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van derden nodig is en na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog.

Opmerking
Naar aanleiding van de invoering van het Europese rijbewijs in 2013 werden 4 nieuwe categorieën ingevoerd: AM, A1, A2 en A. De vroegere categorie A3 is vervangen door AM.
Wees er attent op dat de juiste  arts categorieën worden overgenomen. Indien het gaat over een rijbewijst voor categorie A, dienen ook de categorieën AM, A1 en A2 aangeduid te worden op het attest.

Het rijgeschiktheidsattest voor groep 1 is HIER terug te vinden
!! De geldigheidsduur is maximum 5 jaar, dit dient ingevuld te worden op het attest!! 

Voor professioneel rijbewijs: groep 2 – rijbewijs C en D
Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies (huis)arts en uitslag oogonderzoek.
Bij behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies endocrinoloog en uitslag oogonderzoek.
Bij persoon met jaarlijks meer dan een ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: op basis van rijgeschikheidsadvies van de endocrinoloog

Het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 is HIER terug te vinden
!! De geldigheidsduur is maximum 3 jaar voor een professioneel rijbewijs!!

Om het rijbewijs aan te vragen dient de patiënt naar de dienst bevolking van de gemeente te gaan en het rijgeschikdheidsattest, rijbewijs en pasfoto's mee te nemen. Er dient éénmalige een administratieve kost betaald te worden. Voor hernieuwingen dient (normaal gezien) niet betaald te worden. Voor hernieuwing van een professioneel rijbewijs dient wel een administratieve kost betaald te worden. Meer info

Recente nieuwsberichten