Moet ik al een globaal medisch dossier hebben...

afbeelding van siteadmin

Neen. U moet bij de ondertekening van een zorgtrajectcontract nog geen globaal medisch dossier hebben bij de huisarts met wie u het contract afsluit. Maar u moet dan echter wel aan uw huisarts vragen om uw globaal medisch dossier te openen en te beheren. Het zorgtrajectcontract bevat daarvoor een clausule.

Uw huisarts moet dan in de loop van het eerste jaar van het zorgtraject het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier aanrekenen en uw ziekenfonds zal deze voorwaarde controleren.

Opgelet: Indien u verandert van huisarts, en u hebt reeds een GMD bij uw vorige huisarts, dan kan u slechts een GMD bij uw nieuwe huisarts openen vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de start van het zorgtraject.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment