Missie en visie

Missie

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Noorderkempen wil binnen de regio Kalmthout-Essen-Brasschaat de kwaliteit van zorg van de chronische zieken optimaliseren door het stimuleren van een multidisciplinaire aanpak en het bieden van een maximale ondersteuning aan huisartsen en professionele zorgverleners binnen de eerste lijn.

Visie

Het LMN Noorderkempen bevordert de centrale rol van huisartsen in de coördinatie van de zorg voor chronische zieken.  Het ondersteunt daarvoor de arts-patiënt relatie en bouwt een netwerk van professionele zorgverleners uit rond de huisarts waarbij de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende actoren geoptimaliseerd wordt.

Het LMN Noorderkempen bevordert de multidisciplinaire samenwerking door het aanreiken van tools en informatie aan alle actoren die meewerken aan de zorg van chronisch zieken (zowel in het kader van de zorgtrajecten als eventuele andere projecten).

Het LMN Noorderkempen ondersteunt het principe van Shared Cared of gedeelde zorg en wil dit in de praktijk omzetten.  Concreet betekent dit dat het LMN Noorderkempen initiatieven neemt om  de patiënt empowerment te bevorderen.

Het LMN Noorderkempen wil het aanspreekpunt worden voor alle regionale initiatieven op het vlak van chronische zorg (zowel in het kader van de zorgtrajecten als in ruimere zin).