LMN

Wat is een LMN?

Een Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) is een structuur die in 2009 werd opgericht  ter ondersteuning van huisartsen en zorgverleners bij het aangaan van de zorgtrajecten Diabetes Mellitus Type 2 en Chronische Nierinsufficiëntie. Het LMN is een initiatief van de huisartsenkring in samenwerking met de SEL.

Het doel van het LMN bestaat eruit de chronische zorg te verbeteren, dit willen we bereiken door ondersteuning te bieden aan de huisartsen en de zorgverleners die betrokken zijn bij de chronische zorg van de patiënt. Door de eerste lijn te structureren en het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking willen we de kwaliteit van de chronische zorg verbeteren.