Kan ik de voordelen van het zorgtraject verli...

afbeelding van siteadmin

Ja, dit is het geval:

• als u zich niet houdt aan het minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) per jaar met uw huisarts (minstens 2).

• als u zich niet houdt aan het minimum aantal raadplegingen per jaar bij uw specialist (minstens 1).

Belangrijk:
 Indien u, in de loop van uw zorgtraject gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens uw hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.
 Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse bent gestart, komt de hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij uw specialist.
 Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, peritoneale dialyse gestart bent, komt een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist.

• als u uw globaal medisch dossier niet meer door uw huisarts laat beheren.

Het ziekenfonds brengt u in dit geval schriftelijk op de hoogte van de stopzetting van het zorgtraject. U kunt een nieuw zorgtrajectcontract sluiten. Tijdens een raadpleging bij de huisarts en de specialist ondertekent u een nieuw contract.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment