Kan ik als arts een einde maken aan een zorgt...

afbeelding van siteadmin

Neen, momenteel bevat de regelgeving van de zorgtrajecten geen regels over de stopzetting van een contract. Wel is het zo dat aan een zorgtraject de facto een einde komt als de patiënt de hem opgelegde verbintenissen niet nakomt.  Tot die verbintenissen behoren met name de verplichting om minstens 2 contacten per jaar met de huisarts  en minstens 1 raadpleging per jaar bij de specialist.  Een andere voorwaarde is dat de patiënt zijn globaal medisch dossier door zijn huisarts, partij bij het contract, laat beheren.

Indien u uw medische praktijk stopzet, of indien u, om welke redenen dan ook, uw verbintenissen ingevolge het zorgtrajectcontract niet meer kunt voortzetten, moet u de continuïteit van de verzorging verzekeren. Het contract zal moeten overgenomen worden door een andere arts.
Dit zal een nieuw contract zijn.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment