Specialisten

afbeelding van siteadmin

Het remgeldvoordeel geldt bij alle specialisten van de ziekte waarvoor een zorgtrajectcontract werd gesloten.

Voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie moet de specialist ofwel een nefroloog zijn, ofwel een internist die in een erkend dialysecentrum werkt.
Voor het zorgtraject diabetes, moet de specialist ofwel een endocrino-diabetoloog zijn, ofwel een internist die in een diabetesconventiecentrum werkt.

afbeelding van siteadmin

De patiënt moet minimum 1 keer per jaar op raadpleging gaan bij zijn specialist.
U mag echter, indien u dat nodig vindt, uw patiënt met een zorgtraject meerdere keren per jaar zien.

afbeelding van siteadmin

Neen, deze nomenclatuurcode is enkel bestemd voor het ziekenfonds van de patiënt.

U, als specialist,  moet enkel het door u ondertekend contract terugbezorgen aan de huisarts. Deze stuurt een kopie van het door de 3 partijen ondertekend contract via de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

De adviserend geneesheer meldt aan de 3 partijen dat het contract aan de voorwaarden voldoet.
De ziekenfondsen zullen u het bedrag van 80 euro automatisch betalen op basis van het zorgtrajectcontract.