Patiënten

afbeelding van siteadmin

Neen. U bent als patiënt volledig vrij om te bepalen of en op welk ogenblik u deelneemt aan een zorgtraject. De beslissing zal in de meeste gevallen het resultaat zijn van een gesprek tussen uzelf als patiënt en uw huisarts of specialist.

afbeelding van siteadmin

Een zorgtraject begint op de datum dat de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds een kopie ontvangt van het zorgtrajectcontract dat door uzelf, uw huisarts en uw specialist werd ondertekend.

afbeelding van siteadmin

Een zorgtraject werd bij de aanvang gesloten voor een periode van 4 jaar. Recent werd beslist dat een zorgtraject verder loopt na deze periode van 4 jaar. Voorwaarde is wel dat u zich als patiënt houdt aan de voorwaarde van een minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) met uw huisarts (min. 2) en bij uw specialist (min. 1), én uw huisarts uw globaal medisch dossier beheert.

afbeelding van siteadmin

De regelgeving over de zorgtrajectcontracten bevat geen regels over de stopzetting van het contract. U kunt wel de voordelen van het zorgtraject verliezen als u zich niet aan de voorwaarden houdt (zie ‘Kan ik de voordelen van het zorgtraject verliezen'). U kunt ook een nieuw zorgtrajectcontract sluiten met een andere huisarts of specialist (zie ‘Kan ik van huisarts of specialist veranderen als ik dat wil’).

afbeelding van siteadmin

Indien u een zorgtrajectcontract diabetes type 2 gesloten hebt, kunt u nooit meer in aanmerking komen voor groep 3A van de conventie (groep 3A betreft patiënten met 2 of meer insuline-injecties per dag en 30 glycemiemetingen per maand). Indien het medisch aangewezen is kunt u, tijdens uw zorgtraject diabetes, wel overschakelen naar groep 1A, 1B, 2 of 3B van de diabetesconventie. Dit kan op ieder moment van het zorgtraject.

afbeelding van siteadmin

Ja, dit is het geval:

• als u zich niet houdt aan het minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) per jaar met uw huisarts (minstens 2).

• als u zich niet houdt aan het minimum aantal raadplegingen per jaar bij uw specialist (minstens 1).

afbeelding van siteadmin

Ja, dat kan. U sluit dan een nieuw zorgtrajectcontract af met een andere huisarts of specialist. Er is dan een nieuw contract, dat u ook opnieuw moet ondertekenen.

afbeelding van siteadmin

Wanneer u op raadpleging gaat bij uw huisarts of uw specialist (voor een ziekte waarvoor een zorgtraject bestaat bv. chronische nierinsufficiëntie), dan moet u het bedrag van de raadpleging uiteraard wel nog betalen. Maar uw ziekenfonds zal het betaalde bedrag volledig terugstorten. Normaal gezien krijgt u nooit het volledige bedrag teruggestort. U betaalt altijd een klein deel zelf. Dit heet het 'remgeld'. Als u echter een zorgtrajectcontract hebt gesloten krijgt u het volledige bedrag van de raadpleging dat u aan uw arts hebt betaald teruggestort.

afbeelding van siteadmin

Ja, dit voordeel geldt voor de hele duur van het zorgtraject: (zie ‘Hoe lang duurt een zorgtraject?’). Voorwaarde is wel dat u zich als patiënt houdt aan de voorwaarde van een minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) met uw huisarts (min. 2) en bij uw specialist (min. 1), én uw huisarts uw globaal medisch dossier beheert.

Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse gestart bent in een centrum voor hemodialyse, komt de hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij uw specialist.

Voorbeeld

afbeelding van siteadmin

Neen. U moet bij de ondertekening van een zorgtrajectcontract nog geen globaal medisch dossier hebben bij de huisarts met wie u het contract afsluit. Maar u moet dan echter wel aan uw huisarts vragen om uw globaal medisch dossier te openen en te beheren. Het zorgtrajectcontract bevat daarvoor een clausule.

Uw huisarts moet dan in de loop van het eerste jaar van het zorgtraject het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier aanrekenen en uw ziekenfonds zal deze voorwaarde controleren.

Pagina's