Ben ik als patiënt verplicht om een zorgtraj...

afbeelding van siteadmin

Neen. U bent als patiënt volledig vrij om te bepalen of en op welk ogenblik u deelneemt aan een zorgtraject. De beslissing zal in de meeste gevallen het resultaat zijn van een gesprek tussen uzelf als patiënt en uw huisarts of specialist.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment