Als ik een zorgtraject onderteken, dan hoef i...

afbeelding van siteadmin

Ja, dit voordeel geldt voor de hele duur van het zorgtraject: (zie ‘Hoe lang duurt een zorgtraject?’). Voorwaarde is wel dat u zich als patiënt houdt aan de voorwaarde van een minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) met uw huisarts (min. 2) en bij uw specialist (min. 1), én uw huisarts uw globaal medisch dossier beheert.

Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse gestart bent in een centrum voor hemodialyse, komt de hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij uw specialist.

Voorbeeld

Het zorgtraject is gesloten op 4/8/2009.
Uw remgeldvoordeel geldt voor de volgende periodes:
1ste jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2010: remgeldvoordeel tot 31 december van volgend kalenderjaar , dus tot 31/12/2010
2de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2011: remgeldvoordeel tot 31/12/2011
3de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2012: remgeldvoordeel tot 31/12/2012
4de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2013: remgeldvoordeel tot 31/12/2013
5de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2014: remgeldvoordeel tot 31/12/2014

De volgende jaren lopen volgens hetzelfde principe.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment